Anna Darling - You (make me fiel so special) 

Jana Chakalska - Другото Момиче 

Момчешки свят - Млечен път 

Никола - Тази нощ 

Сладки мечти - Сама